Grafi tedna


Grafi tedna

Grafi tedna od 4. do 8. novembra 2019: proizvodnja predelovalnih dejavnosti, uvoz in izvoz blaga

Z umirjanjem tujega povpraševanja se je upočasnila rast proizvodnje in izvoza večine proizvodov, še naprej pa se krepi proizvodnja visokotehnološko zahtevnih predelovalnih dejavnosti.

Proizvodnja predelovalnih dejavnosti od dviga na začetku leta ostaja na podobni ravni. V tretjem četrtletju se je nadalje povečala proizvodnja visoko tehnološko zahtevnih panog. Proizvodnja srednje nizko tehnološko zahtevnih panog, ki so v večji meri vpete v globalne verige vrednosti, se večinoma giblje na ravni doseženi na začetku leta. Umirjanje tujega povpraševanja je precej vplivalo tudi na srednje visoko tehnološko zahtevne panoge, poleg medletno nižji proizvodnji motornih vozil se je v tretjem četrtljetju močno upočasnila tudi rast v proizvodnji drugih strojev in naprav. Najbolj pa se je proizvodnja od začetka leta zmanjšala v nizko tehnološko zahtevnih panogah, predvsem v nekaterih manj produktivnih (tekstilna, usnjarska, pohištvena).

Ob nižji rasti tujega povpraševanja je bilo zaznati večje upočasnjevanje rasti izvoza nekaterih glavnih skupin proizvodov. Skupna rast blagovnega izvoza ostaja visoka (medletno 12,4 %) predvsem zaradi močne trgovske in distribucijske aktivnosti pri medicinskih in farmacevtskih proizvodih, deloma pa tudi pri nafti in naftnih derivatih. Precej nižja je bila rast izvoza drugih pomembnejših izdelkov predelovalnih dejavnosti, poleg vozil tudi segmenta proizvodov za vmesno porabo (kovinski izdelki, stroji, deli in dodatna oprema za transportne naprave), ki predstavlja okoli polovice našega izvoza. To povezujemo z ohlajanjem rasti v naših glavnih trgovinskih partnericah, predvsem v Nemčiji, kjer izvoz ostaja na podobni ravni kot lani. Rast uvoza ostaja visoka, k njeni rasti pa prispevajo podobni dejavniki kot pri izvozu.