Ekonomsko ogledalo: Umiritev izvozno usmerjenih delov gospodarstva; nadaljnja rast gradbeništva in zasebne potrošnje

V začetku leta so gibanja v mednarodnem okolju umirila aktivnost izvozno usmerjenih delov gospodarstva. Obseg izvoza in predelovalnih dejavnosti je tako ostal podoben kot ob koncu lanskega leta. Na drugi strani se je rast na domači trg usmerjenih delov gospodarstva, predvsem gradbeništva, nadaljevala, ponovno se je povečala tudi zasebna potrošnja. To so ključne ugotovitve Ekonomskega ogledala, ki smo ga danes izdali na Uradu RS za makroekonomske analize in razvoj. V njem analiziramo tudi rast tržnih deležev, ki je po zadnjih podatkih ostala visoka.

Povečanje negotovosti v mednarodnem okolju je v prvih dveh mesecih vplivalo na izvoz in proizvodnjo v predelovalnih dejavnostih. Njihov obseg je bil tako podoben kot konec lanskega leta. Na doseženi ravni se je ohranil tudi prihodek v tržnih storitvah, v trgovini pa se je rast upočasnila.

Rast gradbeništva se je v začetku leta nadaljevala. Februarja se je sicer aktivnost znižala v vseh treh segmentih gradbeništva, a ob upoštevanju neugodnih vremenskih razmer ostaja razmeroma visoka, obseg opravljenih gradbenih del pa je bil znatno višji kot pred letom. Obeti ostajajo pozitivni.

Na trgu dela se nadaljuje hitro naraščanje števila delovno aktivnih, kratkoročna pričakovanja podjetij o zaposlovanju ostajajo visoka. Pod vplivom ugodnih gibanj na trgu dela, visokega zaupanja potrošnikov in ob relativno visoki rasti kreditov gospodinjstvom se je nadalje povečala zasebna potrošnja.

Razpoloženje v gospodarstvu je, kljub poslabšanju v zadnjih mesecih, ostalo na ravni, višji od dolgoletnega povprečja.

V zadnjem lanskem četrtletju se je nadaljevala visoka rast tržnih deležev blaga v EU in na svetovnem trgu. Rast tržnega deleža slovenskega blaga na svetovnem trgu se je ohranila na visoki ravni, na trgu EU pa se je nekoliko pospešila. Tržni delež se je povečal v večini držav članic EU, daleč najbolj pa v Franciji. Tu je h krepitvi tržnega deleža v drugi polovici lanskega leta v veliki meri prispeval  povečan izvoz cestnih vozil.  Med ostalimi z izvoznega vidika pomembnejšimi proizvodi so k rasti tržnega deleža na trgu EU pomembneje prispevali tudi medicinski in farmacevtski proizvodi.