Novice

V novicah lahko najdete naše odzive na dogajanje v domačem in mednarodnem okolju, komentarje ključnih gospodarskih kazalcev in ključna sporočila naših publikacij. S posredovanjem vašega elektronskega naslova se lahko naročite na obvestila o novicah in izidih naših publikacij. 

Evropska komisija v danes objavljeni pomladanski napovedi za Slovenijo podobno kot UMAR pričakuje okrepitev gospodarske rasti v letošnjem letu, ugodna...

Prikaži več

Na prehodu v leto 2017 so se v Sloveniji nadaljevala ugodna gibanja gospodarske aktivnosti, spodbujena s tujim in domačim povpraševanjem; spodbudni...

Prikaži več

»Od ustanovitve Zavoda LRS za gospodarsko planiranje po II. svetovni vojni smo se razvili v inštitucijo, ki spremlja, analizira in napoveduje ter...

Prikaži več

Rast bruto domačega proizvoda se bo letos okrepila na 3,6 %, predvideva Pomladanska napoved gospodarskih gibanj. Glavni dejavnik rasti bo ostal izvoz,...

Prikaži več

Zadolženost podjetniškega sektorja, ki se je začela zniževati po letu 2009, se je v obdobju 2013-2015 intenzivno zniževala in že dosegla raven pred...

Prikaži več

Gospodarska aktivnost se je ob okrepitvi ob koncu leta v 2016 tretjič zapored povečala. Kot ugotavljamo na UMAR, je k vse širše osnovani gospodarski...

Prikaži več

Evropska komisija v danes objavljeni zimski napovedi za Slovenijo podobno kot UMAR pričakuje nadaljevanje širše osnovane gospodarske rasti v letošnjem...

Prikaži več

Rast realnega izvoza blaga se je ob koncu leta 2016 nadaljevala, uvoz pa se je ohranil na doseženi ravni. Rast obeh se je v celem letu 2016 okrepila...

Prikaži več

Po danes objavljenih podatkih se je v evrskem območju lani nadaljevala zmerna rast gospodarske aktivnosti iz preteklih dveh let. Rast bruto domačega...

Prikaži več

Zasebna potrošnja v zadnjem letu vidneje okreva in pomembno prispeva h gospodarski rasti, ugotavljamo na UMAR. Ob izboljševanju razmer na trgu dela se...

Prikaži več