Grafi tedna 6. do 10. november 2017: podatki o mednarodni menjavi in predelovalnih dejavnostih

Podatki, objavljeni v tem tednu, potrjujejo nadaljevanje ugodnih gospodarskih gibanj v tretjem četrtletju. Ob krepitvi tujega povpraševanja sta se nadalje povečala proizvodnja predelovalnih dejavnosti in izvoz blaga, kar je skupaj z rastjo domačega povpraševanja vplivalo na nadaljnjo rast uvoza.

IZVOZ IN UVOZ BLAGA, september 2017

Realni izvoz in uvoz blaga sta se v tretjem četrtletju nadalje povečala. V prvih devetih mesecih je bil izvoz medletno večji za 9,4 %, uvoz pa za 9,8 %.

PROIZVODNJA PREDELOVALNIH DEJAVNOSTI, september 2017

Obseg proizvodnje v predelovalnih dejavnostih se je v tretjem četrtletju nadalje povečal. V prvih devetih mesecih je bil za 7,5 % večji kot pred letom. Ob krepitvi tujega povpraševanja so lanskoletne ravni najbolj presegle predvsem nekatere najbolj izvozno usmerjene panoge.