Grafi tedna 30. oktober do 3. november 2017: podatki o prihodku v trgovini, cenah, menjalnem tečaju, 3-mesečnem euriboru in donosnosti obveznice

Tudi po zadnjih podatkih kazalniki gospodarske klime ostajajo na visokih ravneh. Prodaja v trgovini ostaja visoka v vseh segmentih. Inflacija se je po krepitvi v tretjem četrtletju oktobra znižala. Vrednost evra v primerjavi z ameriškim dolarjem se je oktobra zmanjšala. Donosnost do dospetja slovenske evrske obveznice in razmik do donosnosti nemške sta se še nekoliko znižala.

PRIHODEK V TRGOVINI, avgust 2017

Prodaja v vseh treh glavnih segmentih trgovine ostaja visoka in je za okoli desetino višja kot pred letom. K ugodnim gibanjem prispevajo nadaljnja rast trošenja gospodinjstev in izvoza (predvsem vozil) ter visoka proizvodna aktivnost panog povezanih s trgovino

CENE, oktober 2017

Po krepitvi v tretjem četrtletju se je inflacija oktobra občutneje znižala. Na to so v veliki meri vplivale nižje cene poltrajnega blaga (oblačil), znova so se znižale tudi cene trajnega blaga. Prispevek cen hrane, storitev in naftnih derivatov, ki so v zadnjih mesecih največ prispevali k rasti cen, je ostal na septembrski ravni.

MENJALNI TEČAJ USD ZA EUR, oktober 2017

Po več mesecih zviševanja se je oktobra vrednost evra v primerjavi z ameriškim dolarjem nekoliko znižala (-1,3 %). Medletno je bila višja za 6,6 %.

Na vrh

3-MESEČNI EURIBOR, oktober 2017

3-mesečni EURIBOR je tudi oktobra ostal podoben kot v preostalih mesecih letos, medletno je bil nižji za 2,1 b. t.

OBVEZNICA, oktober 2017

Donosnost do dospetja slovenske evrske obveznice in razmik do donosnosti nemške obveznice (51 b. t.) sta se v oktobru nekoliko znižala.