Grafi tedna 18. do 22. december 2017: podatki o gospodarski klimi, trgu dela in cenah industrijskih proizvodov

Razmere v gospodarstvu ostajajo ugodne, razpoloženje pa je na visoki ravni. Enako velja za trg dela, kjer število delovno aktivnih še naprej narašča, brezposelnost pa upada. Pod vplivom rastočega povpraševanja se dvanajstmesečna rast cen proizvodov slovenskih proizvajalcev na domačem trgu približuje rastem, ki jih dosegajo na tujih trgih.

KAZALNIK GOSPODARSKE KLIME, december 2017

Razpoloženje v gospodarstvu ob koncu leta ostaja ugodno. Zaupanje v vseh dejavnostih dosega podobno visoke ravni kot pred krizo.  Optimizem potrošnikov pa je na najvišji ravni, odkar so na voljo podatki.

TRG DELA, oktober-november 2017

Ob visoki gospodarski rasti se razmere na trgu dela nadalje izboljšujejo. Še naprej narašča število delovno aktivnih, kratkoročna pričakovanja podjetij o zaposlovanju pa ostajajo visoka. Število registriranih brezposelnih ob visokem odlivu v zaposlitev in manjšem prilivu v brezposelnost nadalje pada.

CENE INDUSTRIJSKIH PROIZVODOV SLOVENSKIH PROIZVAJALCEV, november 2017

Medletna rast cen industrijskih proizvodov slovenskih proizvajalcev se je novembra nekoliko povišala. Njihove cene na domačem trgu sicer še vedno manj presegajo raven izpred leta dni kot cene na tujih trgih, a se je zaradi ugodnih razmer v slovenskem gospodarstvu in s tem povezanim večjim povpraševanjem ta razkorak v drugi polovici leta precej zmanjšal.

Na vrh