Grafi tedna 16. do 20. oktober 2017: podatki o plačilni bilanci, trgu dela in cenah industrijskih proizvodov

Razmere na trgu dela se ob ugodnih gospodarskih gibanjih še naprej izboljšujejo, še naprej zmerno raste tudi povprečna bruto plača. Presežek tekočega računa plačilne bilance se povečuje predvsem zaradi rasti storitvenega presežka. Rast cen industrijskih proizvodov slovenskih proizvajalcev izhaja predvsem iz rasti cen surovin in cen netrajnega blaga za široko rabo.

PLAČE, avgust 2017

Povprečna bruto plača še naprej zmerno raste. V prvih osmih mesecih je bila v javnem in zasebnem sektorju za nekaj več kot 2 % višja kot pred letom.

TRG DELA, avgust-september 2017

Razmere na trgu dela se ob ugodnih gospodarskih gibanjih še naprej izboljšujejo. Zaposlenost narašča (še posebej v predelovalnih dejavnostih) in dosega visoke ravni, primerljive z letom 2007, nadaljuje se padanje števila registriranih brezposelnih. Kratkoročna pričakovanja podjetij o zaposlovanju ostajajo visoka.

PLAČILNA BILANCA, avgust 2017

Presežek tekočega računa plačilne bilance se povečuje predvsem zaradi rasti storitvenega presežka. Ob manjših donosnostih državnih obveznic se znižujejo tudi neto plačila obresti na zunanji dolg. V dvanajstih mesecih do avgusta je presežek tekočega računa znašal 5,9 % BDP.

Na vrh

CENE INDUSTRIJSKIH PROIZVODOV SLOVENSKIH PROIZVAJALCEV, september 2017

Rast cen industrijskih proizvodov slovenskih proizvajalcev se že dalj časa giblje okrog 1,5 % na domačem in 3 % na tujih trgih in izhaja predvsem iz rasti cen surovin in cen netrajnega blaga za široko rabo.