Grafi tedna 13. do 17. november 2017: aktualni podatki o trgu dela, gradbeništvu in plačilni bilanci

Ugodna gibanja v gospodarstvu se nadaljujejo, kar prispeva k izboljševanju razmer na trgu dela. Število delovno aktivnih se je tudi v tretjem četrtletju povečalo, rast plač v javnem in zasebnem sektorju pa je ostala zmerna. Aktivnost v gradbeništvu, ki se je v tretjem četrtletju sicer znižala, je v prvih devetih mesecih medletno za 14,2 % višja. Presežek tekočega računa plačilne bilance, ki se še naprej povečuje, je v dvanajstih mesecih do septembra znašal 6,2 % BDP.

TRG DELA, september-oktober 2017

Razmere na trgu dela se ob visoki gospodarski aktivnosti nadalje izboljšujejo. Naraščanje števila delovno aktivnih se je v tretjem četrtletju nadaljevalo (še posebej v predelovalnih dejavnostih). Število registriranih brezposelnih pa se je ob visokem odlivu v zaposlitev in manjšem prilivu v brezposelnost ponovno zmanjšalo.

PLAČE, september 2017

Ob ugodnih gospodarskih razmerah se je v tretjem četrtletju nadaljevala zmerna rast plač v zasebnem in javnem sektorju. V prvih devetih mesecih so bile plače v obeh sektorjih za okrog 2,5 % višje kot pred letom.

GRADBENIŠTVO, september 2017

Po rasti v preteklih četrtletjih se je aktivnost v gradbeništvu v tretjem četrtletju v vseh segmentih znižala (inženirski objekti, stanovanjske in nestanovanjske stavbe). Kljub temu je ostala medletno višja, v prvih devetih mesecih za 14,2 %. Krepitev je odraz okrepljene investicijske aktivnosti, znižanje v zadnjem četrtletju pa je povezano tudi z visoko rastjo v predhodnem obdobju.

Na vrh

PLAČILNA BILANCA, september 2017

Presežek tekočega računa plačilne bilance, ki je bil v tretjem četrtletju najvišji doslej, se medletno še naprej povečuje predvsem zaradi rasti storitvenega presežka. Poleg tega se znižujejo neto plačila obresti na zunanji dolg. V dvanajstih mesecih do septembra je presežek tekočih transakcij znašal 6,2 % BDP.