Grafi tedna 11. do 15. december 2017: podatki o gradbeništvu, plačah in plačilni bilanci

Razmere v gospodarstvu ostajajo ugodne. Aktivnost v gradbeništvu se je oktobra močno povečala. Plače se še naprej povečujejo, vendar rast ostaja zmerna. Nadalje se povečuje tudi presežek tekočega računa plačilne bilance.

GRADBENIŠTVO, oktober 2017

Aktivnost v gradbeništvu se je oktobra močno povišala v vseh treh segmentih (inženirski objekti, stanovanjske in nestanovanjske stavbe). Vrednost del je tako precej presegla lansko raven: v prvih desetih mesecih je bila skupno kar za 16,1 % višja kot v enakem obdobju leta 2016. Krepitev je odraz okrepljene investicijske aktivnosti in okrevanja nepremičninskega trga.

PLAČE, oktober 2017

Ob ugodnih gospodarskih razmerah se je nadaljevala zmerna rast plač v zasebnem in javnem sektorju. V prvih desetih mesecih je bila plača v obeh sektorjih medletno višja za okoli 2,5 %. Med dejavnostmi zasebnega sektorja je podobno kot lani rast najvišja v predelovalnih dejavnostih in nekaterih tržnih storitvah.

PLAČILNA BILANCA, oktober 2017

Presežek tekočega računa plačilne bilance se nadalje povečuje predvsem zaradi rasti storitvenega presežka. Nižja so tudi neto plačila obresti na zunanji dolg, kar je povezano z nižjimi donosi na državne obveznice. V dvanajstih mesecih do oktobra je presežek tekočih transakcij znašal 6,4 % BDP.

Na vrh