Graf tedna 23. do 27. oktober 2017: podatki o kazalniku gospodarske klime

Ugodna gibanja v gospodarstvu in na trgu dela se nadaljujejo. Ob tem pa zaupanje v gospodarstvu še narašča in je podobno kot v predkriznih letih, med potrošniki pa je najvišje, odkar so na voljo podatki.

KAZALNIK GOSPODARSKE KLIME, oktober 2017

Razpoloženje v gospodarstvu se še izboljšuje v vseh dejavnostih in dosega podobne ravni kot pred krizo. Zaupanje potrošnikov pa je doseglo najvišje ravni, odkar so na voljo podatki.