Grafi tedna

Najmanj enkrat tedensko prikažemo zanimive in aktualne podatke, ki jih objavijo domače inštitucije (Statistični urad RS, Banka Slovenije). Na podlagi podatkov mednarodnih inštitucij (npr. Eurostat, Evropska centralna banka in Euribor.org) pripravimo tudi pregled ključnih gospodarskih kazalcev evrskega območja.

Ob ugodnih gospodarskih razmerah se število delovno aktivnih še naprej hitro povečuje. Povprečna plača se je znova zvišala, zlasti v zasebnem...

Prikaži več

Rast realnega izvoza blaga se nadaljuje ob rasti tujega povpraševanja in izboljševanju konkurenčnosti izvoznikov; obseg proizvodnje predelovalnih...

Prikaži več

3-mesečni EURIBOR je junija ostal podoben kot zadnje mesece. Vrednost evra je konec meseca dosegla najvišjo vrednost v zadnjem letu.

Prikaži več

Prodaja v vseh treh glavnih segmentih trgovine je aprila ostala visoka; medletna rast cen se umirja predvsem zaradi nižje rasti cen energentov in...

Prikaži več

Cene industrijskih proizvodov domačih proizvajalcev so ob medletno višjih cenah surovin na mednarodnih trgih še naprej višje kot pred letom;...

Prikaži več

Rast števila delovno aktivnih ostaja visoka v večini dejavnosti, kratkoročna pričakovanja podjetij o zaposlovanju so najvišja od začetka krize. Plačna...

Prikaži več

Realni izvoz in uvoz blaga sta po občutni rasti v preteklih mesecih aprila ostala visoka. Obseg proizvodnje v predelovalnih dejavnostih je po...

Prikaži več

Razpoloženje v gospodarstvu ostaja ugodno, kažejo zadnji kazalniki gospodarske klime.

Prikaži več

Presežek tekočega računa plačilne bilance je v prvem četrtletju ostal visok ob visokem izvozu in nižjih neto plačilih obresti na zunanji dolg ter...

Prikaži več