Grafi tedna

Najmanj enkrat tedensko prikažemo zanimive in aktualne podatke, ki jih objavijo domače inštitucije (Statistični urad RS, Banka Slovenije). Na podlagi podatkov mednarodnih inštitucij (npr. Eurostat, Evropska centralna banka in Euribor.org) pripravimo tudi pregled ključnih gospodarskih kazalcev evrskega območja.

Ob ugodnih razmerah v gospodarstvu so se razmere na trgu dela konec lanskega leta nadalje izboljšale. Število registriranih brezposelnih je bilo...

Prikaži več

Razmere v izvozno usmerjenem delu gospodarstva so ob koncu lanskega leta ostale ugodne. Proizvodnja predelovalnih dejavnosti se je nadalje povečala,...

Prikaži več

Razmere v gospodarstvu so bile v zadnjih mesecih lanskega leta še naprej ugodne. Prodaja v trgovini se je večinoma nadalje povečala. Na inflacijo so...

Prikaži več

Razmere v gospodarstvu ostajajo ugodne, razpoloženje pa je na visoki ravni. Enako velja za trg dela, kjer število delovno aktivnih še naprej narašča,...

Prikaži več

Razmere v gospodarstvu ostajajo ugodne. Aktivnost v gradbeništvu se je oktobra močno povečala. Plače se še naprej povečujejo, vendar rast ostaja...

Prikaži več

Razmere v izvozno usmerjenem delu gospodarstva, zlasti predelovalnih dejavnostih, se še naprej izboljšujejo. Pod vplivom ugodnih izvoznih gibanjih in...

Prikaži več

Razmere v gospodarstvu se še naprej izboljšujejo. Gospodarska aktivnost se nadalje povečuje, znova so se izboljšale razmere na trgu dela. Rast...

Prikaži več

Ugodna gibanja v gospodarstvu se nadaljujejo in tudi kazalniki razpoloženja se še naprej izboljšujejo. Ob tem še ni zaznati večjih cenovnih pritiskov.

Prikaži več

Ugodna gibanja v gospodarstvu se nadaljujejo, kar prispeva k izboljševanju razmer na trgu dela. Število delovno aktivnih se je tudi v tretjem...

Prikaži več

Podatki, objavljeni v tem tednu, potrjujejo nadaljevanje ugodnih gospodarskih gibanj v tretjem četrtletju. Ob krepitvi tujega povpraševanja sta se...

Prikaži več