Grafi tedna

Najmanj enkrat tedensko prikažemo zanimive in aktualne podatke, ki jih objavijo domače inštitucije (Statistični urad RS, Banka Slovenije). Na podlagi podatkov mednarodnih inštitucij (npr. Eurostat, Evropska centralna banka in Euribor.org) pripravimo tudi pregled ključnih gospodarskih kazalcev evrskega območja.

Razmere na trgu dela se ob ugodnih gospodarskih gibanjih še naprej izboljšujejo, še naprej zmerno raste tudi povprečna bruto plača. Presežek tekočega...

Prikaži več

Ob krepitvi tujega povpraševanja se še naprej povečujeta proizvodnja predelovalnih dejavnosti in izvoz. Ob rasti domačega povpraševanja je večji tudi...

Prikaži več

Vrednost evra se je septembra nadalje okrepila. 3-mesečni EURIBOR in donosnost do dospetja slovenske evrske obveznice pa ostajata na nizki ravni.

Prikaži več

Razpoloženje v gospodarstvu je ugodno, kar ob rasti proizvodnje in trošenja gospodinjstev prispeva k visoki prodaji v trgovini. Medletna rast cen...

Prikaži več

Število delovno aktivnih je na podobno visoki ravni kot konec leta 2007; cene proizvodov slovenskih proizvajalcev ostajajo višje kot pred letom,...

Prikaži več

Presežek na tekočem računu ostaja visok; rast plač je še naprej zmerna; gradbena aktivnost je v zadnjih mesecih zanihala navzdol.

Prikaži več

Izvoz se povečuje v vseh skupinah proizvodov, letošnja rast je najvišja v zadnjih sedmih letih. Obseg proizvodnje v predelovalnih dejavnostih, ki se...

Prikaži več

Število zaposlenih v delovnem razmerju se je nadalje okrepilo, nekoliko pa upadlo v drugih oblikah dela; ugodne razmere se odražajo tudi na prihodku v...

Prikaži več

Razpoloženje v gospodarstvu ostaja ugodno. Obseg proizvodnje predelovalnih dejavnosti se je v drugem četrtletju nadalje povečal, rasti realnega izvoza...

Prikaži več

Ob ugodnih gospodarskih razmerah se število delovno aktivnih še naprej hitro povečuje. Povprečna plača se je znova zvišala, zlasti v zasebnem...

Prikaži več