Grafi tedna

Najmanj enkrat tedensko prikažemo zanimive in aktualne podatke, ki jih objavijo domače inštitucije (Statistični urad RS, Banka Slovenije). Na podlagi podatkov mednarodnih inštitucij (npr. Eurostat, Evropska centralna banka in Euribor.org) pripravimo tudi pregled ključnih gospodarskih kazalcev evrskega območja.

Razmere v gospodarstvu na začetku leta ostajajo ugodne. Prodaja v trgovini je visoka, razpoloženje v gospodarstvu presega dolgoletna povprečja kljub...

Prikaži več

Razmere na trgu dela se v prvih mesecih leta še naprej izboljšujejo: število delovno aktivnih hitro narašča, brezposelnih se zmanjšuje, rast plač pa...

Prikaži več

Razmere v gospodarstvu na začetku leta ostajajo ugodne. Aktivnost v gradbeništvu, proizvodnja predelovalnih dejavnosti in izvoz blaga se ohranjajo na...

Prikaži več

Vrednost evra v primerjavi z ameriškim dolarjem je marca ostala skoraj nespremenjena. 3-mesečni EURIBOR je od začetka lanskega leta na zelo nizki...

Prikaži več

Javnofinančne razmere so se v letu 2017 občutno izboljšale: saldo sektorja država je bil izravnan, delež dolga sektorja država, ki se po letu 2015...

Prikaži več

Razmere v gospodarstvu so na začetku leta ugodne. Proizvodnja predelovalnih dejavnosti ostaja visoka, k rasti še naprej prispevajo predvsem tehnološko...

Prikaži več

Razmere v gospodarstvu se na začetku leta še naprej izboljšujejo. Nadaljujejo se ugodna izvozna gibanja, ob krepitvi domače potrošnje se povečuje tudi...

Prikaži več

Razmere v gospodarstvu so se lani še znatno izboljšale. Rast BDP je bila v letu 2017 znova večja kot v evrskem območju in najvišja v zadnjih desetih...

Prikaži več

Razmere v gospodarstvu ostajajo ugodne, razpoloženje pa na visoki ravni. Medletna rast cen industrijskih proizvodov slovenskih proizvajalcev se na...

Prikaži več

Ugodne gospodarske razmere vplivajo na nadaljnje izboljševanje razmer na trgu dela. Rast plač je bila lani najvišja v zadnjih šestih letih, število...

Prikaži več