Grafi tedna

Najmanj enkrat tedensko prikažemo zanimive in aktualne podatke, ki jih objavijo domače inštitucije (Statistični urad RS, Banka Slovenije). Na podlagi podatkov mednarodnih inštitucij (npr. Eurostat, Evropska centralna banka in Euribor.org) pripravimo tudi pregled ključnih gospodarskih kazalcev evrskega območja.

Ugodna gibanja v gospodarstvu se nadaljujejo, kar prispeva k izboljševanju razmer na trgu dela. Število delovno aktivnih se je tudi v tretjem...

Prikaži več

Podatki, objavljeni v tem tednu, potrjujejo nadaljevanje ugodnih gospodarskih gibanj v tretjem četrtletju. Ob krepitvi tujega povpraševanja sta se...

Prikaži več

Tudi po zadnjih podatkih kazalniki gospodarske klime ostajajo na visokih ravneh. Prodaja v trgovini ostaja visoka v vseh segmentih. Inflacija se je po...

Prikaži več

Ugodna gibanja v gospodarstvu in na trgu dela se nadaljujejo. Ob tem pa zaupanje v gospodarstvu še narašča in je podobno kot v predkriznih letih, med...

Prikaži več

Razmere na trgu dela se ob ugodnih gospodarskih gibanjih še naprej izboljšujejo, še naprej zmerno raste tudi povprečna bruto plača. Presežek tekočega...

Prikaži več

Ob krepitvi tujega povpraševanja se še naprej povečujeta proizvodnja predelovalnih dejavnosti in izvoz. Ob rasti domačega povpraševanja je večji tudi...

Prikaži več

Vrednost evra se je septembra nadalje okrepila. 3-mesečni EURIBOR in donosnost do dospetja slovenske evrske obveznice pa ostajata na nizki ravni.

Prikaži več

Razpoloženje v gospodarstvu je ugodno, kar ob rasti proizvodnje in trošenja gospodinjstev prispeva k visoki prodaji v trgovini. Medletna rast cen...

Prikaži več

Število delovno aktivnih je na podobno visoki ravni kot konec leta 2007; cene proizvodov slovenskih proizvajalcev ostajajo višje kot pred letom,...

Prikaži več

Presežek na tekočem računu ostaja visok; rast plač je še naprej zmerna; gradbena aktivnost je v zadnjih mesecih zanihala navzdol.

Prikaži več