Grafi tedna

Najmanj enkrat tedensko prikažemo zanimive in aktualne podatke, ki jih objavijo domače inštitucije (Statistični urad RS, Banka Slovenije). Na podlagi podatkov mednarodnih inštitucij (npr. Eurostat, Evropska centralna banka in Euribor.org) pripravimo tudi pregled ključnih gospodarskih kazalcev evrskega območja.

Razmere v gospodarstvu so na začetku leta ugodne. Proizvodnja predelovalnih dejavnosti ostaja visoka, k rasti še naprej prispevajo predvsem tehnološko...

Prikaži več

Razmere v gospodarstvu se na začetku leta še naprej izboljšujejo. Nadaljujejo se ugodna izvozna gibanja, ob krepitvi domače potrošnje se povečuje tudi...

Prikaži več

Razmere v gospodarstvu so se lani še znatno izboljšale. Rast BDP je bila v letu 2017 znova večja kot v evrskem območju in najvišja v zadnjih desetih...

Prikaži več

Razmere v gospodarstvu ostajajo ugodne, razpoloženje pa na visoki ravni. Medletna rast cen industrijskih proizvodov slovenskih proizvajalcev se na...

Prikaži več

Ugodne gospodarske razmere vplivajo na nadaljnje izboljševanje razmer na trgu dela. Rast plač je bila lani najvišja v zadnjih šestih letih, število...

Prikaži več

Razmere v izvozno usmerjenem delu gospodarstva so se v zadnjem četrtletju lani nadalje izboljšale. Proizvodnja predelovalnih dejavnosti in izvoz blaga...

Prikaži več

Razmere v gospodarstvu ostajajo ugodne. Prodaja v večini trgovinskih panog se je ob koncu lanskega leta nadalje povečala. 3-mesečni EURIBOR in...

Prikaži več

Ugodne gospodarske razmere so zaznamovale tudi prehod v letošnje leto. Razpoloženje v gospodarstvu je ostalo visoko, zaupanje potrošnikov pa je celo...

Prikaži več

Ob ugodnih razmerah v gospodarstvu so se razmere na trgu dela konec lanskega leta nadalje izboljšale. Število registriranih brezposelnih je bilo...

Prikaži več

Razmere v izvozno usmerjenem delu gospodarstva so ob koncu lanskega leta ostale ugodne. Proizvodnja predelovalnih dejavnosti se je nadalje povečala,...

Prikaži več