Grafi tedna

Najmanj enkrat tedensko prikažemo zanimive in aktualne podatke, ki jih objavijo domače inštitucije (Statistični urad RS, Banka Slovenije). Na podlagi podatkov mednarodnih inštitucij (npr. Eurostat, Evropska centralna banka in Euribor.org) pripravimo tudi pregled ključnih gospodarskih kazalcev evrskega območja.

Po manjši prekinitvi na začetku leta se v zadnjih mesecih nadaljujejo ugodna gibanja, tako izvozno usmerjenega dela gospodarstva kot domačih...

Prikaži več

Razmik do donosnosti nemške obveznice se je junija precej povišal predvsem zaradi nižje donosnosti do dospetja nemške obveznice. 3-mesečni EURIBOR je...

Prikaži več

Inflacija je sredi leta višja predvsem zaradi višjih cen nafte. Prihodek v trgovini še naprej raste.

Prikaži več

Razpoloženje v gospodarstvu se je po poslabšanju v prvem četrtletju stabiliziralo na razmeroma visoki ravni, razmere na trgu dela pa se še naprej...

Prikaži več

Aktivnost v gradbeništvu se je aprila ob ugodnejših vremenskih razmerah ponovno povečala. Presežek tekočega računa plačilne bilance se je še povečal....

Prikaži več

Po visoki rasti v lanskem letu se umiritev tujega povpraševanja v začetku leta odraža v umirjenih gibanjih izvoznega dela gospodarstva in uvoza.

Prikaži več

Gospodarska rast ostaja visoka in široko osnovana, nadaljujejo se tudi ugodna gibanja na trgu dela. Medletna rast cen življenjskih potrebščin se krepi...

Prikaži več

Razpoloženje v gospodarstvu po poslabšanju na začetku leta v zadnjih mesecih ostaja skoraj nespremenjeno na precej visoki ravni. Medletna rast cen...

Prikaži več

V gradbeništvu je bila aktivnost v začetku leta umirjena zaradi neugodnega vremena, obeti pa so pozitivni. Razmere na trgu dela so se nadalje...

Prikaži več

Gibanja v mednarodnem okolju, predvsem umiritev pričakovanj, naraščanje cen surovin in gibanje tečaja evra v zadnjih mesecih, so v začetku leta...

Prikaži več