Grafi tedna

Najmanj enkrat tedensko prikažemo zanimive in aktualne podatke, ki jih objavijo domače inštitucije (Statistični urad RS, Banka Slovenije). Na podlagi podatkov mednarodnih inštitucij (npr. Eurostat, Evropska centralna banka in Euribor.org) pripravimo tudi pregled ključnih gospodarskih kazalcev evrskega območja.

Presežek na tekočem računu ostaja visok; rast plač je še naprej zmerna; gradbena aktivnost je v zadnjih mesecih zanihala navzdol.

Prikaži več

Izvoz se povečuje v vseh skupinah proizvodov, letošnja rast je najvišja v zadnjih sedmih letih. Obseg proizvodnje v predelovalnih dejavnostih, ki se...

Prikaži več

Število zaposlenih v delovnem razmerju se je nadalje okrepilo, nekoliko pa upadlo v drugih oblikah dela; ugodne razmere se odražajo tudi na prihodku v...

Prikaži več

Razpoloženje v gospodarstvu ostaja ugodno. Obseg proizvodnje predelovalnih dejavnosti se je v drugem četrtletju nadalje povečal, rasti realnega izvoza...

Prikaži več

Ob ugodnih gospodarskih razmerah se število delovno aktivnih še naprej hitro povečuje. Povprečna plača se je znova zvišala, zlasti v zasebnem...

Prikaži več

Rast realnega izvoza blaga se nadaljuje ob rasti tujega povpraševanja in izboljševanju konkurenčnosti izvoznikov; obseg proizvodnje predelovalnih...

Prikaži več

3-mesečni EURIBOR je junija ostal podoben kot zadnje mesece. Vrednost evra je konec meseca dosegla najvišjo vrednost v zadnjem letu.

Prikaži več

Prodaja v vseh treh glavnih segmentih trgovine je aprila ostala visoka; medletna rast cen se umirja predvsem zaradi nižje rasti cen energentov in...

Prikaži več

Cene industrijskih proizvodov domačih proizvajalcev so ob medletno višjih cenah surovin na mednarodnih trgih še naprej višje kot pred letom;...

Prikaži več

Rast števila delovno aktivnih ostaja visoka v večini dejavnosti, kratkoročna pričakovanja podjetij o zaposlovanju so najvišja od začetka krize. Plačna...

Prikaži več