Novice

V uradu se trudimo ažurno obveščati javnost o svojem delu. V novicah lahko najdete naše odzive na dogajanje v domačem in mednarodnem okolju, komentarje ključnih gospodarskih kazalcev in ključna sporočila naših publikacij. V rubriki grafi tedna najmanj enkrat tedensko prikažemo zanimive in aktualne podatke. Mednarodne konference so ključni javni dogodki urada, ko domači in mednarodni javnosti predstavimo svoje analize. Na javnih dogodkih poseben poudarek dajemo oblikovanju ključnih sporočil s pomočjo prezentacij, ki jih ravno tako najdete na tem mestu. S posredovanjem vašega elektronskega naslova se lahko naročite na obvestila o novicah in izidih naših publikacij.

Vrednost evra se je septembra nadalje okrepila. 3-mesečni EURIBOR in donosnost do dospetja slovenske evrske obveznice pa ostajata na nizki ravni.

Prikaži več

Razpoloženje v gospodarstvu je ugodno, kar ob rasti proizvodnje in trošenja gospodinjstev prispeva k visoki prodaji v trgovini. Medletna rast cen...

Prikaži več

Število delovno aktivnih je na podobno visoki ravni kot konec leta 2007; cene proizvodov slovenskih proizvajalcev ostajajo višje kot pred letom,...

Prikaži več

Presežek na tekočem računu ostaja visok; rast plač je še naprej zmerna; gradbena aktivnost je v zadnjih mesecih zanihala navzdol.

Prikaži več

Izvoz se povečuje v vseh skupinah proizvodov, letošnja rast je najvišja v zadnjih sedmih letih. Obseg proizvodnje v predelovalnih dejavnostih, ki se...

Prikaži več

Število zaposlenih v delovnem razmerju se je nadalje okrepilo, nekoliko pa upadlo v drugih oblikah dela; ugodne razmere se odražajo tudi na prihodku v...

Prikaži več

V drugem četrtletju 2017 se je nadaljevala visoka rast gospodarske aktivnosti, ki je bila znova tudi občutno višja kot v povprečju evrskega območja....

Prikaži več

Razpoloženje v gospodarstvu ostaja ugodno. Obseg proizvodnje predelovalnih dejavnosti se je v drugem četrtletju nadalje povečal, rasti realnega izvoza...

Prikaži več

Ob ugodnih gospodarskih razmerah se število delovno aktivnih še naprej hitro povečuje. Povprečna plača se je znova zvišala, zlasti v zasebnem...

Prikaži več

Rast realnega izvoza blaga se nadaljuje ob rasti tujega povpraševanja in izboljševanju konkurenčnosti izvoznikov; obseg proizvodnje predelovalnih...

Prikaži več