Novice

V uradu se trudimo ažurno obveščati javnost o svojem delu. V novicah lahko najdete naše odzive na dogajanje v domačem in mednarodnem okolju, komentarje ključnih gospodarskih kazalcev in ključna sporočila naših publikacij. V rubriki grafi tedna najmanj enkrat tedensko prikažemo zanimive in aktualne podatke. Mednarodne konference so ključni javni dogodki urada, ko domači in mednarodni javnosti predstavimo svoje analize. Na javnih dogodkih poseben poudarek dajemo oblikovanju ključnih sporočil s pomočjo prezentacij, ki jih ravno tako najdete na tem mestu. S posredovanjem vašega elektronskega naslova se lahko naročite na obvestila o novicah in izidih naših publikacij.

Visoka in široko osnovana gospodarska rast se bo letos nadaljevala (5,1 %), nadaljevanje ugodne konjunkture pričakujemo tudi prihodnje leto (3,8 %)....

Prikaži več

Razmere v gospodarstvu se na začetku leta še naprej izboljšujejo. Nadaljujejo se ugodna izvozna gibanja, ob krepitvi domače potrošnje se povečuje tudi...

Prikaži več

Razmere v gospodarstvu so se lani še znatno izboljšale. Rast BDP je bila v letu 2017 znova večja kot v evrskem območju in najvišja v zadnjih desetih...

Prikaži več

Visoka gospodarska rast se je proti koncu leta pospešila in bila v letu 2017 najvišja v zadnjem desetletju. Na Uradu RS za makroekonomske analize in...

Prikaži več

Razmere v gospodarstvu ostajajo ugodne, razpoloženje pa na visoki ravni. Medletna rast cen industrijskih proizvodov slovenskih proizvajalcev se na...

Prikaži več

Ugodne gospodarske razmere vplivajo na nadaljnje izboljševanje razmer na trgu dela. Rast plač je bila lani najvišja v zadnjih šestih letih, število...

Prikaži več

Ob široko osnovani in visoki gospodarski rasti so razmere na trgu dela zelo ugodne, ugotavljamo na Uradu RS za makroekonomske analize in razvoj v novi...

Prikaži več

Razmere v izvozno usmerjenem delu gospodarstva so se v zadnjem četrtletju lani nadalje izboljšale. Proizvodnja predelovalnih dejavnosti in izvoz blaga...

Prikaži več

Razmere v gospodarstvu ostajajo ugodne. Prodaja v večini trgovinskih panog se je ob koncu lanskega leta nadalje povečala. 3-mesečni EURIBOR in...

Prikaži več

Ugodne gospodarske razmere so zaznamovale tudi prehod v letošnje leto. Razpoloženje v gospodarstvu je ostalo visoko, zaupanje potrošnikov pa je celo...

Prikaži več