Tekoča gospodarska gibanja

/13.04.2012/

LJUBLJANA

Aktualno v tednu: od 10. do 13. aprila 2012

Industrijska proizvodnja, februar 2012

Obseg industrijske proizvodnje je februarja ostal na ravni preteklih mesecev.
V predelovalnih dejavnostih se je zmanjšal za 1,7 % (desezonirano) in ne dosega ravni iz prvih dveh mesecev lani. Proizvodnja v oskrbi z električno energijo, plinom in paro ter v rudarstvu pa je bila medletno višja (del. dnem prilagojeno).

Gradbeništvo, februar 2012

Po januarski okrepitvi se je aktivnost v gradbeništvu februarja ponovno znižala. Vrednost del tako še naprej ostaja nizka, a je višja kot konec lanskega leta.

Plačilna bilanca, februar 2012

Primanjkljaj tekočega računa plačilne bilance (132,7 mio EUR) je bil februarja medletno višji. Najbolj se je povišal primanjkljaj v bilanci tekočih transferov (zaradi manj prejetih sredstev iz proračuna EU). Višja so bila tudi nakazila zavarovanj zasebnega sektorja. Saldo menjave s tujino pa se je izboljšal (zaradi nižjega blagovnega primanjkljaja in višjega storitvenega presežka).

Državne obveznice (RS69)

Razmere na trgu državnih obveznic članic evrskega območja so se v tem tednu ponovno zaostrile. Donosnost do dospetja slovenskih obveznic se je povečala za 25 bazičnih točk na 5,46 %. Večje poslabšanje so zabeležile le portugalske obveznice. Na rekordno nizko raven pa se je spustila donosnost do dospetja nemških obveznic, ki je bila za skoraj 400 b. t. nižja od slovenskih.

Tekoča gibanja v grafih in tabelah

Tekoča gibanja v EMU

 

Odnosi z javnostmi

Sonja Primožič

T 01 478 1004
M 051 676 648

sonja.primozic(at)gov.si
 

Bodite obveščeni