Tekoča gospodarska gibanja

/30.03.2012/

LJUBLJANA

Aktualno v tednu: od 26. do 30. marca 2012

Poslovne tendence, marec 2012

Vrednost kazalnika gospodarske klime ostaja na najnižji ravni v zadnjih dveh letih (desezonirano). V predelovalnih dejavnostih se je marca znova zmanjšala, v storitvenih dejavnostih pa zvišala. Vrednosti kazalnikov zaupanja potrošnikov, zaupanja v gradbeništvu in trgovini na drobno pa so ostale nespremenjene.

Trgovina, januar 2012

V trgovini se tudi v začetku letošnjega leta nadaljuje rast prihodka v trgovini na debelo. Skromna rast v trgovini na drobno še naprej izhaja predvsem iz povečevanja prodaje motornih goriv, prihodek v trgovini z motornimi vozili pa se v zadnjem letu znižuje.

Cene, marec 2012

Cene življenjskih potrebščin so se marca pričakovano, predvsem zaradi sezonskih podražitev obleke in obutve, povišale za 1,0 %. Medletna inflacija je bila 2,3-odstotna.

Saldo sektorja država (ESA 95), 2011

Primanjkljaj sektorja država za leto 2011 je ocenjen na 2.289 mio EUR oz. 6,4 % BDP, kar je največ po letu 1995 (8,3 % BDP). Prihodki države so se povečali za 1,2 %, odhodki pa za 2,0 %. K visokemu primanjkljaju so dodatno prispevali kapitalski transferi (1,3 % BDP) za dokapitalizacijo NLB in nekaterih podjetij, za prevzem terjatev Slovenskih železnic, dolga javnega podjetja za izgradnjo savskih elektrarn in za plačila zapadlih poroštev.

Konsolidirani dolg države (ESA 95), 2011

Konsolidirani dolg sektorja država je konec leta 2011 znašal 16,9 mrd EUR oz. 47,6 % BDP. Dolg se je povečal za 3,2 mrd EUR, k temu je poleg zadolževanja za financiranje primanjkljaja prispevalo tudi zadolževanje za poplačilo dolga, ki zapade v začetku letošnjega leta (907 mio EUR). Dolg centralne države je predstavljal 99,6 % (87,1 % leta 2010) celotnega dolga sektorja država.

Tekoča gibanja v grafih in tabelah

Tekoča gibanja v EMU

Odnosi z javnostmi

Sonja Primožič

T 01 478 1004
M 051 676 648

sonja.primozic(at)gov.si
 

Bodite obveščeni