Tekoča gospodarska gibanja

/20.02.2012/

LJUBLJANA

Aktualno v tednu: 13. do 17. februar 2012

Plače, december 2011

Tudi decembra se je bruto plača na zaposlenega v zasebnem sektorju rahlo zvišala (0,3 %; desezonirano), v javnem pa je ostala približno na ravni predhodnega meseca. V povprečju leta 2011 se je skupna bruto plača na zaposlenega nominalno zvišala za 2,0 %. Rast je bila izključno posledica rasti plač v zasebnem sektorju (2,6 %), saj so plače v javnem sektorju drugo leto zapored ostale nespremenjene.

Trg dela, december 2011–januar 2012

Na trgu dela razmere ostajajo zaostrene. Število delovno aktivnih se je decembra rahlo znižalo (desezonirano za 0,1 %), medletno pa je bilo za 0,8 % nižje. Stopnja registrirane brezposelnosti je bila decembra 12,0-odstotna (desezonirano), kar je za 0,3 o. t. več kot decembra 2010. Število registriranih brezposelnih oseb pa se je januarja zaradi sezonskih razlogov povišalo na 115.965 oseb, kar je 0,7 % več kot januarja lani. Desezonirani podatki pa kažejo na njihovo 0,2-odstotno znižanje v zadnjem mesecu.

Gradbeništvo, december 2011

V zadnjem četrtletju leta 2011 se je aktivnost v gradbeništvu obdržala na ravni predhodnega četrtletja. V primerjavi s predkrizno ravnjo tako ostaja za več kot polovico nižja. Aktivnost v gradnji inženirskih objektov se je v zadnjem četrtletju okrepila (za 7,2 %; desezonirano), v gradnji stavb pa nadalje znižala (za 8,5 %) in dosegla novo najnižjo vrednost odkar razpolagamo s podatki (od leta 2000 dalje).

Plačilna bilanca, december 2011

Tekoči račun plačilne bilance je bil v letu 2011 približno izravnan. Primanjkljaj tekočih transakcij, ki se zmanjšuje že tri leta, je lani dosegel 168,1 mio EUR oz. 0,5 % ocenjenega BDP. Na to je vplival predvsem višji presežek v menjavi storitev in višje črpanje sredstev iz proračuna EU. Na drugi strani se je blagovni primanjkljaj povečal predvsem pod vplivom poslabšanih pogojev menjave. Višji zunanji dolg in višje obrestne mere pa so vplivali na višja neto plačila obresti na zunanji dolg.

Donosnost obveznice (RS69)

Razmere na trgu obveznic držav evrskega območja so se v zadnjih tednih nekoliko umirile. Donosnost do dospetja 10-letnih slovenskih obveznic se je tako ustalila na ravni okrog 5,80 %, razlika do nemških obveznic pa se je gibala okoli 400 b. t.

 Tekoča gibanja v grafih in tabelah

Tekoča gibanja v EMU

Odnosi z javnostmi

Sonja Primožič

T 01 478 1004
M 051 676 648

sonja.primozic(at)gov.si
 

Bodite obveščeni