Tekoča gospodarska gibanja

/11.12.2010/

LJUBLJANA

Aktualno v tednu: 6. do 10. december 2010

Izvoz in uvoz blaga, oktober 2010

Oktobra se je izvoz blaga ohranil na ravni preteklega meseca, uvoz blaga pa se je ponovno povečal (1,6 %  desezonirano). Oktobra je bil izvoz medletno nominalno višji za 10,0 %, uvoz pa za 14,1 % (v desetih mesecih sta oba višja za 13,2 %). Na medletni ravni je rast izvoza tako še razmeroma visoka, a se v zadnjih dveh mesecih znižuje (v precejšnji meri kot posledica delovanja učinka osnove), kar se bo nadaljevalo tudi do konca leta. Na umirjanje rasti izvoza vpliva predvsem umiritev izvoza motornih vozil kot posledica postopnega umika protikriznih spodbud za njihov nakup. Nižje medletne rasti do konca leta pričakujemo tudi pri uvozu.

Industrijska proizvodnja, oktober 2010

Po padcu v septembru se je obseg industrijske proizvodnje oktobra ohranil na podobni ravni kot pretekli mesec (-0,8 % desezonirano). Če izločimo mesečna nihanja, je od sredine leta zaznati nekoliko bolj umirjeno rast obsega proizvodnje kot v prvem polletju, kar je skladno z našimi predvidevanji ob pripravi Jesenske napovedi. Proizvodnja je bila oktobra medletno višja za 8,5 % (del. dnem prilagojeno). Višja kot lani je bila v večini dejavnosti, z izjemo nekaterih tehnološko manj zahtevnih, ki so bolj odvisne od domačega povpraševanja (prehrambena, lesna, tekstilna, pohištvena ind. in tiskarstvo). Obseg proizvodnje motornih vozil, prikolic in polprikolic, ki je bila lani med najhitreje rastočimi dejavnostmi, pa je bil ob skromnejšem povpraševanju iz tujine (prenehanje spodbud za nakup novih osebnih in lahkih gospodarskih vozil) na ravni lanskega oktobra.

Tekoča gibanja v grafih in tabelah

Tekoča gibanja v EMU

 

Odnosi z javnostmi

Sonja Primožič

T 01 478 1004
M 051 676 648

sonja.primozic(at)gov.si
 

Bodite obveščeni